Nakon ispunjavanja on-line šablona ponude, plan sistema grejanja vam uradimo besplatno! Ako nam pri tome dostavite i plan objekta (stana, kuće, poslovnog prostora), onda smo u mogućnosti da napravimo i precizniju ponudu. Molimo vas da na planu pored mera navedete (naravno ako je to moguće) i planirani tip podne obloge, funkciju pojedinih prostorija, jer pomoću ovih podataka možemo odrediti i optimalnu potrošnju energije. Podaci o korišćenim, ili planiranim izolacionim materijalima će nam biti od pomoći prilikom proračuna snage sistema grejanja.

Podaci objekta za grejanje:

Ime i prezime osobe koja traži ponudu:*

Telefonski broj:

Grad, naselje:*

E-mail adresa:*

Adresa ugradnje:

Plan osnove objekta, ako ima:


Podaci o prostoriji:
Prema funkciji prostoriji Način grejanja Unutrašnja-
visina
Širina Dužina Osnovna površina Planirana podna obloga
(samo u slučju podnog grejanja)
cm cm cm m2
cm cm cm m2
cm cm cm m2
cm cm cm m2
cm cm cm m2
cm cm cm m2
cm cm cm m2
cm cm cm m2
cm cm cm m2
cm cm cm m2
cm cm cm m2
cm cm cm m2

+ Dodajte listi narednu prostorijuDebljina zida:

Materijal zida:

Napomena, pitanje: 

Izolacija zida:

Termoizolacija temelja:

Namena objekta:

Orijentacija objekta:

Izgradnja:

Električna mreža:

(min. 16A)


Unesite karaktere:

Random Number