VAŠ SISTEM SOLARNIH KOLEKTORA!

Određivanje tačnih dimenzija = brza isplativost

Skupi grejni sistemi sa savremenim grejnim elementima, kao i toplotne pumpe funkcionišu ekonomično, a grejni sistem CALEO u kombinaciji sa solarnim elementom može raditi bez ikakvih troškova!

Gradite svesni tih potreba i raskinite sa tradicionalnim rešenjima koja zagađuju okolinu.

Naš je cilj širom sveta da primenimo obnovljive izvore energije i da postanemo nezavisni od cena energenata.

Prilikom izrade projekta za sisteme solarnih kolektora proračun odgovarajuće snage je važniji od određivanja tehnološke strukture.Ako nepotrebno predimenzioniramo sistem, produžava se vreme isplativosti, a u slučaju nedovoljne snage moguće su nepotrebne investicije odnosno povećane troškove naknadne adaptacije.

Naši stručnjaci će rado i besplatno pripremiti ponudu za izradu optimalnog /proširivog/ sistema solarnih kolektora po principu „ključ u ruke“.

TROŠKOVI GREJANJA SU STVARNO 0 DINARA

Godišnje energetske potrebe objekta se mogu izračunati u zavisnosti od konstrukcije.

Merna jedinica je kWh/m2.

Primer:

  1. Godišnja energetska potreba zgrade A+ prema računicama iznosi 30kWh/m2 godišnje
  2. Preračunato na 100m230kWh x 100m2= 3000kWh
  3. Solarni sistem za grejanje treba da proizvodi 3000kWh

Snaga potrebnog solarnog sistema iznosi 2,5kWp

Tehnološki sastav:

10 kom 250 Watt PV panela SM250PC8 S-Energy (SAMSUNG Grupa) od 250W
InverterFroniusIG Plus 30
Pomoćni materijal za montažu
Potrebna krovna površina:16,3 m2
Kompletni troškovi investicije:

Predat paket BVF 2,5kWp: 4 850 €+ PDV

Tabela upoređenja

2015

POJEDNOSTAVLJENI PRORAČUN POVRAĆAJ SREDSTAVA SA SOLARNIM KOLEKTORIMA
Grejni element Kondenzacioni gasni kotao + sistem za podno grejanje Sistem podnog grejanja CALEO REG + Solarni koletori
Troškovi investicije € 7.000 € 8.200
Gas-projektovanje i troškovi priključenja / Proširenje električne mreže € 2.400 € 450
Izgradnja dimnjaka + ulošci dimnjaka € 1.700 € 0
Održavanje svake 4.godine € 300
Mesečni račun za grejanje € 50 € 0
Ukupni troškovi na kraju 4.godine € 12.600 € 8.650
Ukupni troškovi na kraju 12.godine € 15.600 € 8.650

Osnovu proračuna čine cene energenata iz 2015. godine za novoizgrađenu zgradu klasifikacije „A+“ površine 100m2 (energetske potrebe grejanja su 30kWh/m2/godina.Pojednostavljena računica ne uzima u obzir eventualno povećanje cena energenata, ka ni sa kamatama za eventualni kredit!Ukoliko je to godišnje svega 10% i porastu kamate za kredit, razlika može biti još drastičnija

Zatražite ponudu za solarne panele !

Naši stručnjaci će rado i besplatno pripremiti ponudu za izradu optimalnog sistema solarnih panela po principu ``ključ u ruke`` !