Osnovano 1990

Vodeća rešenja za grejanje na tržištu.

Ciljevi naše firme i stotine hiljada zadovoljnih korisnika širom sveta su istovetni.Naš je zajednički interes stvaranje energetski efikasnih i ekoloških sistema grejanja.Jednoznačan cilj menadžmenta BVF-CALEO je da u našim domovima stvori toplinu ekološkim i zdravim sistemima grejanja.

Kvalitet i sertifikati

Jedinstvene garancije za sisteme

Zašto je garancija za proizvode BVF-CALEO duža čak za 13 godina u odnosu na druge proizvođače?

Naši proizvodi ispunjavaju najstrože zahteve i standarde u pogledu kvaliteta. Proizvodni pogone rade prema standardu ISO 9001 uz najrigorozniju kontrolu kvaliteta i korišćenjem najsavremenijih materijala.Naši proizvodi vrhunskog kvaliteta raspolažu sa svim certifikatima koji su neophodni u EU.

INOVACIJA I TEHNOLOGIJA

Neprekidan razvoj proizvoda

Naša je firma prepoznala i podržava dugoročne mogućnosti koje se kriju u korišćenju obnovljivih izvora energije.Prilikom projektovanja i izrade naših sistema za grejanje i drugih proizvoda polazimo od tih principa, a cilj nam je širenje ekoloških sistema za grejanje koji su nezavisni od cena energenata.Daljinski pristup našim sistemima za upravljanje grejanjem obezbeđuje viši komfor i veću uštedu energije.

Cilj nam je da naši poslovni partneri i kupci u svim slučajevima dobiju tehnologiju i kvalitet najvišeg nivoa.

Mi stvaramo sisteme grejanja

Stručnost iza proizvoda

Stručnjaci i inženjeri u BVF-CALEO-u kompleksno i pojedinačno analiziraju spoj građevinskih materijala i mašinskih elemenata.
Oni ne vrše samo plasman naših proizvoda, već stvaraju sisteme.

Naši timovi projektanata i radnici na ugradnji svuda u svetu i u svim slučajevima pružaju usluge najvišeg nivoa i kratke rokove svim našim cenjenim poslovnim partnerima i to od projektovanja do izvođenja radova.

okolina i održivost

Moderno građevinsko mašinstvo

Sve strožiji propisi i standardi koji se odnose na zgrade, zahtevaju stalne promene i unapređenje primenjenih tehnologija.Inovacije se i u grejnoj tehnici sprovode u interesu buduće održivosti, jer što manja potrošnja energije doprinosi nižim troškovima i manje opterećuje okolinu.Gradite svesni tih potreba i raskinite sa tradicionalnim rešenjima koja zagađuju okolinu.Naš je cilj širom sveta da primenimo obnovljive izvore energije i da postanemo nezavisni od cena energenata.

Sistemi i proizvodi BVFHeating-a se mogu kombinovati sa obnovljivim izvorima energije.